Kysymys Oma vastauksesi Oikea vastaus
1. Eläin on esimerkiksi %%form_data{helppo1}%% koira
2. Huonekalu on esimerkiksi %%form_data{helppo2}%% pöytä
3. Laite on esimerkiksi %%form_data{helppo3}%% pesukone
4. Ulkonäkö tarkoittaa %%form_data{helppo4}%% onko ihminen kaunis vai ruma
5. Etu tarkoittaa %%form_data{helppo5}%% hyvää asiaa
6. Elintarvike on esimerkiksi %%form_data{normaali1}%% leipä
7. Kulkuväline on esimerkiksi %%form_data{normaali2}%% bussi
8. Omaisuus tarkoittaa %%form_data{normaali3}%% mikä on ihmisen omaa tavaraa
9. Heikkous tarkoittaa %%form_data{normaali4}%% huonoa asiaa
10. Liikunta tarkoittaa %%form_data{normaali5}%% että ihminen kävelee ja juoksee
11. Harrastus tarkoittaa %%form_data{normaali6}%% mitä ihminen tekee vapaa-ajalla
12. Haave on sama asia kuin %%form_data{normaali7}%% unelma
13. Huomenna on… %%form_data{normaali8}%% tulevaisuudessa
14. Vartin yli tarkoittaa %%form_data{normaali9}%% 15 min yli
15. Aikaisemmin tarkoittaa, että asia tapahtui… %%form_data{normaali10}%% menneisyydessä
16. Pian tarkoittaa, että asia tapahtuu… %%form_data{normaali11}%% vähän ajan kuluttua
17. Kohtuullinen palkka tarkoittaa samaa kuin… %%form_data{normaali12}%% riittävästi palkkaa
18. Vakituinen työ tarkoittaa samaa kuin… %%form_data{normaali13}%% jatkuva työ
19. Vaarallinen paikka tarkoittaa samaa kuin… %%form_data{normaali14}%% paikka, jossa voi kuolla
20. Myönteinen asia tarkoittaa samaa kuin… %%form_data{normaali15}%% positiivinen asia
21. Käytös tarkoittaa esimerkiksi sitä %%form_data{vaikea1}%% miten ihmiset puhuvat toisilleen
22. Väline tarkoittaa asiaa tai tavaraa %%form_data{vaikea2}%% jota ihmiset käyttävät työhön jne.
23. Perustella tarkoittaa samaa kuin %%form_data{vaikea3}%% kertoa, miksi tekee asian
24. Jos minä jouduin työhön se tarkoittaa, että… %%form_data{vaikea4}%% Sain työtä ja olen surullinen
25. Jos minun ystäväni ei ehdi tulemaan, se tarkoittaa että… %%form_data{vaikea5}%% ei ole aikaa tulla

  Muista kirjoittaa tulos itsellesi muistiin!

====

[[form]]
fields:
  huomio:
    type: static
    value: |
            **Muista, että tämä ei ole oikea YKI-testi. YKI-testissä on eri kysymykset ja ne esitetään eri muodossa.**
            ----
  helppokysymys1:
    type: static
    value: '**1. Eläin on esimerkiksi**'
  tyhja:
    type: static
    value: '**Tyhjä**'
  helppo1:
    type: select
    values:
      0: " "
      1: "auto"
      2: "pöytä"
      3: "koira"
  helppokysymys2:
    type: static
    value: '**2. Huonekalu on esimerkiksi**'
  helppo2:
    type: select
    values:
      0: " "
      1: "pöytä"
      2: "koira"
      3: "piha"
  helppokysymys3:
    type: static
    value: '**3. Laite on esimerkiksi**'
  helppo3:
    type: select
    values:
      0: " "
      1: "peruna"
      2: "kissa"
      3: "pesukone"
  helppokysymys4:
    type: static
    value: '**4. Ulkonäkö tarkoittaa**'
  helppo4:
    type: select
    values:
      0: " "
      1: "onko ihminen kohtelias vai epäkohtelias"
      2: "onko ihminen kaunis vai ruma"
      3: "onko ihminen viisas vai tyhmä"
  helppokysymys5:
    type: static
    value: '**5. Etu tarkoittaa**'
  helppo5:
    type: select
    values:
      0: " "
      1: "hyvää asiaa"
      2: "huonoa asiaa"
      3: "sairasta asiaa"
  normaalikysymys1:
    type: static
    value: '**6. Elintarvike on esimerkiksi**'
  normaali1:
    type: select
    values:
      0: " "
      1: "pesukone"
      2: "koira"
      3: "leipä"
  normaalikysymys2:
    type: static
    value: '**7. Kulkuväline on esimerkiksi**'
  normaali2:
    type: select
    values:
      0: " "
      1: "pesukone"
      2: "veitsi"
      3: "bussi"
  normaalikysymys3:
    type: static
    value: '**8. Omaisuus tarkoittaa**'
  normaali3:
    type: select
    values:
      0: " "
      1: "millainen ihminen on"
      2: "mikä on ihmisen omaa tavaraa"
      3: "mistä ihminen pitää"
  normaalikysymys4:
    type: static
    value: '**9. Heikkous tarkoittaa**'
  normaali4:
    type: select
    values:
      0: " "
      1: "hyvää asiaa"
      2: "huonoa asiaa"
      3: "sairasta asiaa"
  normaalikysymys5:
    type: static
    value: '**10. Liikunta tarkoittaa**'
  normaali5:
    type: select
    values:
      0: " "
      1: "että ihminen matkustaa paljon"
      2: "että ihminen käyttää liikennevälineitä"
      3: "että ihminen kävelee ja juoksee"
  normaalikysymys6:
    type: static
    value: '**11. Harrastus tarkoittaa**'
  normaali6:
    type: select
    values:
      0: " "
      1: "mitä ihminen haluaa tehdä"
      2: "mitä ihminen tekee työssä"
      3: "mitä ihminen tekee vapaa-ajalla"
  normaalikysymys7:
    type: static
    value: '**12. Haave on sama asia kuin**'
  normaali7:
    type: select
    values:
      0: " "
      1: "uni"
      2: "unelma"
      3: "suunnitelma"
  normaalikysymys8:
    type: static
    value: '**13. Huomenna on...**'
  normaali8:
    type: select
    values:
      0: " "
      1: "kauan sitten"
      2: "tulevaisuudessa"
      3: "viikon kuluttua"
  normaalikysymys9:
    type: static
    value: '**14. Vartin yli tarkoittaa**'
  normaali9:
    type: select
    values:
      0: " "
      1: "15 min yli"
      2: "30 min yli"
      3: "60 min yli"
  normaalikysymys10:
    type: static
    value: '**15. Aikaisemmin tarkoittaa, että asia tapahtui...**'
  normaali10:
    type: select
    values:
      0: " "
      1: "kauan sitten"
      2: "hetki sitten"
      3: "menneisyydessä"
  normaalikysymys11:
    type: static
    value: '**16. Pian tarkoittaa, että asia tapahtuu...**'
  normaali11:
    type: select
    values:
      0: " "
      1: "tulevaisuudessa"
      2: "pitkän ajan kuluttua"
      3: "vähän ajan kuluttua"
  normaalikysymys12:
    type: static
    value: '**17. Kohtuullinen palkka tarkoittaa samaa kuin...**'
  normaali12:
    type: select
    values:
      0: " "
      1: "paljon palkkaa"
      2: "riittävästi palkkaa"
      3: "vähän palkkaa"
  normaalikysymys13:
    type: static
    value: '**18. Vakituinen työ tarkoittaa samaa kuin...**'
  normaali13:
    type: select
    values:
      0: " "
      1: "lyhyt työ"
      2: "jatkuva työ"
      3: "määräaikainen työ"
  normaalikysymys14:
    type: static
    value: '**19. Vaarallinen paikka tarkoittaa samaa kuin...**'
  normaali14:
    type: select
    values:
      0: " "
      1: "paikka, jossa on vaikeaa"
      2: "paikka, jossa voi kuolla"
      3: "paikka, johon täytyy mennä"
  normaalikysymys15:
    type: static
    value: '**20. Myönteinen asia tarkoittaa samaa kuin...**'
  normaali15:
    type: select
    values:
      0: " "
      1: "positiivinen asia"
      2: "vapaaehtoinen asia"
      3: "pakollinen asia"
  vaikeakysymys1:
    type: static
    value: '**21. Käytös tarkoittaa esimerkiksi sitä**'
  vaikea1:
    type: select
    values:
      0: " "
      1: "missä ihmiset asuvat"
      2: "miten ihmiset puhuvat toisilleen"
      3: "miten ihmiset tekevät työnsä"
  vaikeakysymys2:
    type: static
    value: '**22. Väline tarkoittaa asiaa tai tavaraa**'
  vaikea2:
    type: select
    values:
      0: " "
      1: "josta ihmiset välittävät"
      2: "jota ihmiset käyttävät työhön jne."
      3: "joka on ihmisten välinen suhde"
  vaikeakysymys3:
    type: static
    value: '**23. Perustella tarkoittaa samaa kuin**'
  vaikea3:
    type: select
    values:
      0: " "
      1: "kertoa, millainen asia on"
      2: "kertoa enemmän asiasta"
      3: "kertoa, miksi tekee asian"
  vaikeakysymys4:
    type: static
    value: '**24. Jos minä jouduin työhön se tarkoittaa, että...**'
  vaikea4:
    type: select
    values:
      0: " "
      1: "Olin työtön ja surullinen"
      2: "Sain työtä ja olen onnellinen"
      3: "Sain työtä ja olen surullinen"
  vaikeakysymys5:
    type: static
    value: '**25. Jos minun ystäväni ei ehdi tulemaan, se tarkoittaa että...**'
  vaikea5:
    type: select
    values:
      0: " "
      1: "ei ole mahdollista tulla"
      2: "ei ole aikaa tulla"
      3: "ei ole rahaa tulla"
[[/form]]